2016-01-29

Video Conference

Hệ thống Video Conference là sản phẩm được phát triển từ công trình nghiên cứu do đội ngũ giảng viên, sinh viên Trường Đài Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện, phục vụ cho nhu cầu họp trực tuyến từ xa.

2016-01-29

Hệ Thống PACS Server Cho Y Tế

PACS ( Picture Archiving and Communication Systems - hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh) được ứng dụng trong y tế để lưu trữ hình ảnh một cách an toàn và kinh tế, đồng thời truyền dữ liệu giúp cho việc hội chẩn, chẩn đoán, điều trị, đào tạo và nghiên cứu từ xa. PACS là một bộ phận không thể thiếu của một hệ thống thông tin y tế.

2016-01-29

Hệ Thống Call Center

Call Center là hệ thống quản lý các cuộc gọi đến của khách hàng, hiển thị thông tin người gọi, chuyển tiếp cuộc gọi đến đúng nhân viên xử lý và ghi nhật ký cuộc gọi. Ngoài ra, hệ thống Call Center còn được trang bị các phần mềm tính toán nhằm thực hiện chức năng trả lời tự động.

2016-01-21

iTeleM

iTeleM Hệ Thống Hội Chẩn Y Tế Trực Tuyến