2019-07-06

Hướng dẫn sử dụng iDiViMobile phiên bản 3.1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phiên bản iDiViMobile. Gồm cách sử dụng các trang, và các công cụ xử lý hình ảnh phục vụ việc chẩn đoán...

2017-10-11

Làm thế nào để lắp đầy khoảng trống giữa sản phẩm khoa học công nghệ và việc triển khai ứng dụng rộng rãi vào các bệnh viện

Làm thế nào để lắp đầy khoảng trống giữa sản phẩm khoa học công nghệ và việc triển khai ứng dụng rộng rãi vào các bệnh viện